Korteriühistu

Korteriühistu raamatupidamine alates 36 eurot/kuus!

2018. aastal jõustus Korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS), mis muutis korteriühistu loomise kohustuslikuks. Seoses sellega tekkis korterelamutel kohustus korrastada oma majaga seotud raamatupidamine. Korteriühistu kohustuslikuks muutumine tõi kaasa ka iga-aastase majandusaruande koostamise ja esitamise kohustuse. Väikesed, kuni kümne korteriga majad, igaastaseid aruandeid siiski esitama ei pea.

Korteriühistuid on väga erineva suurusega, alates mõnest korterist kuni paarisaja korterini majas. Neil kõigil on aga ühine tegur: iga kuu tekkivad kommunaalteenuste kulud (vesi, elekter, küte jne), mis vajavad jagamist erinevate korterite vahel.

Jooksvalt tekkivate kulude üle arvepidamine ja arvete koostamine on ühistu üks tähtsamaid ülesandeid, mis võtab parasjagu aega. Mida suurem on korteriühistu, seda rohkem aega tihtilugu ka kulub.

Kõiki kulusid ei jagata ühistutel alati igal pool ühtemoodi. Enamlevinud jaotamise viisid ühiselt kasutatavate teenuste puhul on kulude jagamine korterite vahel proportsionaalselt, vastavalt eluruumi pindalale või võetakse aluseks elanike arv. Viimane variant on mõistlik, kui majas on vähe kortereid ja elanikud väga ei vahetu. Suuremates majades elanike arvu üle järge pidada tihti ei õnnestu. Esineb ka kulude jaotamist võrdsetes osades korterite vahel.

Lisaks on teenused, mida iga korter kasutab enda otstarbeks. Vee tarbimist saab arvestada arvestita või lähtuda arvestite näitudest. 


AN Raamatupidaja hoolitseb Eesti erinevates paikades asuvate korteriühistuste raamatupidamise eest, kes on seni teenusega väga rahule jäänud (loe meie klientide tagasisidet siit).

Nõustame korteriühistuid uute seaduste, elanike vahel kulude jaotamise osas ning hoiame korteriühistu raamatupidamise korras ja selgena. Oleme meeleldi ka Sulle abiks!

Kuidas meie koostöö välja näeb?

Selleks, et olla meie klient, ei ole meil tarvis tingimata näost-näkku kohtuda. Tegelikult on AN Raamatupidajal mitmeid pikaajalisi kliente üle Eesti, kellega me ei olegi veel kunagi silmast silma kohtunud, küll aga hoiame tihedalt sidet telefoni ja meili teel.

Igakuise raamatupidamisteenuse korral edastab korteriühistu e-mailiga või paberkandjal kõik vajalikud algdokumendid raamatupidajale. Raamatupidaja koostab nende põhjal ühistu liikmetele arved, mis edastatakse e-posti teel. Soovi korral on ühistu esindajal võimalus arved ka paberile trükkida juhuks, kui mõnel ühistu liikmel puudub e-posti aadress. Võimalus on edastada arved ka postiga, siis lisandub igale arvele 2,00 eur postikulu.

Korteriühistu raamatupidamisteenuse hind sõltub korterite arvust ja tellitud lisateenustest.

Korterite arv Hind alates
Kuni 10 korterit 36 eurot/ kuu
11 – 19 korterit  3,2 eur/korter
20 – 39 korterit  2,70 eur/korter
40-59 korterit  2,4 eur/korter
Alates 60 korterist kokkuleppel

Kuutasu sisaldab:

  • Ühistu liikmetele igakuiste arvete koostamine ja edastamine majaelanikele kokkulepitud viisil
  • Kuludokumentide kontroll ja vajalikesse andmikesse kandmine
  • ühistu kulude jagamine korteritele vastavalt ühistu poolt esitatud eeskirjale ja elanike näitude andmetele
  • Korteriühistu majandusaasta aruande koostamine ja esitamine äriregistrile
  • Võlgnike üle arvestuse pidamine
  • Annab ühistutele nõu ja infot nende raamatupidamise kohta

Lisateenused

  • pangatehingute teostamine 5 €/ kuu
  • palgaarvestus 5 €/töötaja
  • majandusaasta aruande koostamine alates 100€
  • vanade perioodide korrastamine kokkuleppel

Jäta meile oma kontaktid ning võtame Sinuga ühendust, et Sinu kortermaja vajadustest lähtuvalt parim pakkumine teha

%d bloggers like this: