Osaühing

Osaühingu raamatupidamine

OÜ raamatupidamine on ettevõtte tegevuse oluline osa ning selle eesmärgiks on pidada arvestust majandustulemustest ning finantsseisust. Raamatupidamises tuleb eelkõige lähtuda Raamatupidamise seadusest (RPS) ja Raamatupidamise Toimkonna juhendist (RTJ). Lisaks tuleb igal ettevõttel koostada raamatupidamise sise-eeskiri.

Raamatupidamist osaühingutel peetakse tekkepõhiselt – tulu või kulu tekib nende tekkimise ajal, mitte raha liikumisel. Näiteks telefoni arve jaanuaris tarbitud teenuste eest laekub 01.veebruari kuupäevaga, aga tasumisele jõuab alles märtsis. Nii võib kulu tekkida ühes kuus, arve laekuda teises kuus aga tasumine olla hoopis kolmandas. Kulu tekib selle näite puhul jaanuaris, kui toimus teenuse osutamine. Eriti oluline on seda jälgida käibemaksukohustuslasel deklaratsioone esitades.

Mitte-käibemaksukohustuslase osaühingu raamatupidamine alates 30 eur/kuu

Mitte-käibemaksukohustuslase raamatupidamine ei nõua igakuist käibemaksudeklaratsiooni esitamist, olles seetõttu veidi väiksema töömahuga kui käibemaksukohuslase raamatupidamine. See sobib hästi ettevõtetele, kelle käibed on väikesed või tegevus hõlmab maksuvabat käivet.

Töötajate olemasolul tuleb iga kuu 10ndaks kuupäevaks esitada eelmise kuu väljamaksete (palgad, juhatuseliikme tasud, vmt) kohta Maksu- ja Tolliametile TSD deklaratsioon. Kui töötajad puuduvad, siis tuleb kord aastas dokumendid korrastada ja esitada vaid majandusaasta aruanne.

Oluline on jälgida, et majandusaasta jooksul ei kasvaks käive üle 40 000 euro. Kui käive on jõudnud eelnimetatud piirile, tekib kohustus end registreerida käibemaksukohustuslaseks (seda võib vabatahtlikult teha ka varem).

Mittekäibemaksukohustuslase raamatupidamine on võrdlemisi lihtne ja igapäevaselt on suurim kohustus säilitada korrektselt vormistatud dokumente. Arvetele käibemaksu lisada ei tohi ning samuti ei saa käibemaksu riigi käest ka tagasi küsida.

Käibemaksukohustuslase osaühingu raamatupidamine alates 48 eur/kuu

Käibemaksu ei tasuks pidada enda rahaks, mille riik ära võtab. Sellesse võiks teadlikult suhtuda nii, et käibemaksu kogumise kohustuse lõpptarbija käest on riik andnud ettevõtjatele. Selle kohustusega käib kaasas ka maksusoodustus – tasutud käibemaksu saab tagasi küsida.

Käibemaksukohustuslase raamatupidamine on mitte-käibemaksukohuslase raamatupidamisest töömahukam.

Iga kuu 20-ndaks kuupäevaks tuleb arvestada eelmise kuu saadud ja tasutud käibemaks ning esitada Maksu- ja Tolliametile käibemaksudeklaratsioon (KMD). Lisaks tuleb iga kuu esitada ka TSD, hoolimata asjaolust, kas ettevõttes on töötajaid või mitte. Kui töötajad puuduvad, esitatakse nulldeklaratsioon.

Muidugi tuleb kord aastas esitada ka majandusaasta aruanne.

 

 

Kuutasu sisaldab:

Igakuine raamatupidamine

 • Müügi- ja ostuarvete arvestus 15 tk.
 • Pangakonto ja kassa kanded.
 • Palgaarvestus 1-3 töötajat.
 • Põhivara arvestus.

Aruanded

 • Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD vorm) koos lisadega.
 • Käibedeklaratsioon (KMD)
 • Ühendusesisese käibe aruanne (VD)
 • Väikeettevõtte aastaaruanne

Tasuta konsultatsiooni 1-2 tundi

Võimalus lisatasuta ise koostada müügiarved Merit Aktiva pilveprogrammis


Suuremate mahtude korral:

Iga lisa töötaja + 5 eur/kuu

Iga lisanduv 15 arvet + 18 eur/kmpl. NB! Arvestusse ei kuulu otse Merit Aktivas koostatud müügiarved.

Muud lisateenused alates 25 eur/tund.


Alustavale ettevõtjale ja mikroettevõttele pakume raamatupidamisteenust alates 30 eur/kuu. Vaata lähemalt siit. 


Hea teada

Raamatupidamisteenuse hind on soodsam ning kulutad oma aega vähem, kui:

 • Edastad kõik dokumendid koos ja tähtaegselt vastavalt kokkuleppele.
 • Jälgid dokumentidele esitatavaid nõudeid vastavalt seadustele.
 • Väldid võimalusel tühiste summadega tehinguid.
 • Teavitad raamatupidajat kõigist olulistest asjaoludest õigeaegselt.
 • Küsid raamatupidajalt nõu enne tehingu tegemist, mitte peale seda.

Jäta meile oma kontaktid ja võtame Sinuga ühendust, et Sinu vajadustest lähtuvalt Sulle parim pakkumine teha.

%d bloggers like this: